Opomnik – Konvencije za SAYC MB

Negativna kontra je forcing napoved po naspr. barvnem OC na p. otvoritev z 7+ in kaže 4+4/3 v ostalih barvah. Po OC v M je druga 4 k. M obvezna. Odgovor obvezen.

Podporna kontra kaže po p. otvoritvi in naši napovedi barve in naspr. barvnem OC 3 k. podp. v naši barvi. Enak pomeni npr. 1§ – pass – 1©- x – XX= 3 k. podp. v srcu.

KONVENCIJE Z POENOTENO VSTOPNO TOČKO 11+ TOČK:

Nova minorka forcing je konvencija, s katero  na part. otv. v minorki, odgovorom v M in po njegovem rebidu 1BA, povemo, da imamo 11+ točk. Torej je z njegovimi 14-15 že možna manša. Obenem ga s tem vprašamo /check back/ po  morebitni 3 k. podpori za našo majorko ali po moči. Prior. odg. so: druga M, 3 k. podp. v M, min. 12-13 in max. 14-15.

  1. barva forcing. Napoved 4. barve razen naravne napovedi 1§-1¨-1©-1ª, je umetna licitacija, forcing za 1 krog z 11+ in napovedjo 4. barve kot vprašanje po zadržku v tej barvi.

Rekontra xx dana na nasprotnikovo kontro pomeni 11+,   brez 3 k. podp. in točkami v ostalih barvah z možnostjo kontrirati nadaljnje govore nasprotnikov.

Inverted minors, ko s fitom na minorsko otvoritev, podpremo otvorjeno minorko na nivoju 2 z 11+. Nimamo 4 k. M. Skok na 3 pa je slabo s fitom in 6-9/10. Odg. otv. 2BA ali ponovitev barve je slabo z 12-13. Napovedi nove barve so kontrola v tej barvi. 3BA so kontrole in 14-15.

NAPOVEDI S 4 KARTNO PODPORO V MAJORKI za pravilno vrednotenje kratkih barv s 5-3-1:

Splinter napoved singla ali šikena v  barvi izražena v dvojnem skoku v splinter barvi pomeni lastno otvoritev in 4 k. podporo.

Jacoby 2BA, ko z napovedjo 2BA na otvorjeno M, povemo otvoritev s 4 k. podp. in pozovemo otvoritelja, da opiše svoj list. Prior. odg.: napoved singla ali šikena v določeni barvi, zaključek v manši s slabim listom. Nato sledi opis moči s 3BA=16-17 in 3 v otv. M = 18+.

Bergen Raises  je konvencija, s katero povemo 4 k. podp. pod otvoritvijo. Uporabljam načelo manj=več. Torej 3§=10-11, 3¨=7-9 in 3 v otv. M = 0-6. Napoved 3BA pomeni otvoritev s 3 k. podp.

Z malo točkami in 5 k. podp. = 4 v M po LOTT.

Bergen Drurry  uporabljamo s pasirano roko in z njim povemo part. 11-12 t. Napoved 2§=3 k.podp., 2¨pa 4 kartna. Izražena podpora = 6-9 s 3 k.podp.,  podpora v skoku pa  4 kartna.

TEKMOVANE KONVENCIJE ZA VMEŠAVANJE:

Michaels Cue Bid. Z njim pokažemo dvobarvne liste s 5+5.  Na 1§¨ nasprotnikov =2§¨ MCB in pomeni 8+ t in 5+5 v M.  Na 1©ª pa 2©ª pomeni 5 v drugi M in 5 v eni od minork. Katero izvemo preko ? 2BA.

Unusually 2BA ima enak pomen kot MCB pomeni pa 5+5 v dveh najnižjih nelicitiranih barvah. Tudi 1BA-2BA = Un2NT s 5+5 v minorkah.

Govori barve  po naravnem  vmešavanju in MCB in Un2NT so s 5+ barvo. Prav tako je za govor po partnerjevem OC treba imeti 5+ torej enako dolgo ali daljšo in boljšo od partnerja.

Cappelleti za vmešavanje na nasprotnikov 1BA. Z eno dolgo barvo napovemo 2§ in p. obvezno reče 2¨. Sledi pass z karo barvo ali napoved svoje dolge 6+ barve /najmanj kval. 5 k./. S 5+5 v M = 2¨, z napovedjo M pa pokažemo 5 v tej M  +  5 (4) v eni od minork.

BALANCING /Protection/ je napoved na 4. sedežu po otv. nasprotnika in  2 pass licitacijah. Potrebna za zaščito partnerja, saj je statistično dokazano, da je v poprečju na naši liniji 22-23 t. Vse napovedi so s popustom za vsaj 3 točke. OC 1BA = 11-15, 16-17 pa povemo s kontro in nato BA.

RKCB ? po asih, = 4BA, namesto BW, ko odgovarjamo adutnega K kot petega asa. Z odgovori:

5§= 0 ali 3,   5¨= 1 ali 4,   5©= 2 A,   5ª=2 A z adutno Q. ? po K enostavno z 5BA in odg. 0, 1, 2, 3. Adutnega K ne napovedujemo.

Podaljšek pri BW in RKCB je napoved barve izpod adutne za šiken v tej barvi  z enim asom. Če je šiken nad adutno barvo, enostavno 6 v dog. barvi. S šikenom in dvema asoma napovemo 5BA.

DOPI-ROPI

Ko so se nasprotniki vmešali z barvo na naš BW  uporabimo konvencijo DOPI. D  /dbl/ = 0 asov, P /pass/ = 1 as, napoved naslednje barve = 2 asa.

Ko so se nasprotniki vmešali z kontro na naš BW  uporabimo konvencijo ROPI. R  /rdbl/ = 0 asov, P /pass/ = 1 as, napoved naslednje barve = 2 asa.

Trial bid uporabimo, ko smo z partnerjem na nivoju 2 našli fit v M in ga z napovedjo nove barve sprašujemo po A ali K v tej barvi. Odgovori brez A/K so 3 v M, s pomočjo pa 4 v M. Če pomoči nimamo, imamo pa asa izpod adutne barve, napovemo to barvo kot dodatno informacijo.

Flannery – OPCIJA

Za boljši izkoristek te konvencije jo lahko odpiramo z 2©. Tedaj ne igramo W2 v kari, ker je 2¨ otvoritev W2 v srcu.

Edo Čadež, BKM