Tradicija in sistem

Mariborski bridžisti smo ponosni na svojo klubsko zgodovino. Tvorcev prvega kluba v Sloveniji in Jugoslaviji žal že dolgo ni več med nami. Imena dr. Klasinc, dr.Nemec, Venturini so bila pojem kvalitete jugoslovanskega  bridža, Žal nimamo nobenega izvoda njihovega sistema Mariborski tref in  ne vemo, kdo vse ga je igral. A imeli smo ga, svoj klubski sistem in imamo ga tudi danes. In ponosni smo na to tradicijo, da smo samosvoji, nekoliko drugačni in ustvarjalni.

Dosti držav ima svoje variante standarda, mi pa smo našega klubskega dobili, ko ga je po kupih prebrane literature oblikoval Fredi Medved, eden najboljših slovenskih igralcev vseh časov. Prvotno, na roke pisano verzijo BWS,  je pozneje nadgradil v tiskani obliki in razširjeno za 2/1 napovedi in Forcing BA. Njegovo varianto standarda  in 2/1 igra večina mariborskih igralcev in tudi poučevanje gre v smeri ohranjanja tega sistema.

Sam sem se lotil posodabljanja in ohranjanja našega mariborskega standarda in ga poimenoval Sayc malo po mariborsko in malo po moje. Moja želja je, da bo dosegljiv preko naše klubske spletne strani vsem mariborskim igralcem in se tako ohranil v uporabni obliki. Ohranil sem glavno značilnost sistema močni skrčeni 1BA 16-17, pri segmentih, kjer sem kaj spreminjal ali dodajal, pa sem informativno opisal Fredijevo verzijo.

Sayc 1BA je imenovan kot močni 1BA s 15-17, torej je naš s 16-17 zelo močan BA. Igramo ga z listi brez šikena, brez singla in brez dveh dublov. Fredi se ni točno opredelil do uporabe 5 kartne majorke pri 1BA otvoritvi, Nekako je tehtal kvaliteto 5 kartne majorke. Je pa vedno poudaril, da če bomo odprli s tako karto 1BA,  ne bomo nikoli več mogli povedati prave moči lista. Tako bomo v drugem govoru bodisi podlicitirali ali pretirali. Zato zagovarjam pristop, da z našim močnim 1BA listom, ne odpiramo 1 v majorki. Tako bomo precizneje opisali svojo moč, imamo pa še nekaj možnosti, da povemo tudi 5 kartno majorko. Tako je izkupiček opisa lista nedvomno večji, kot pri odpiranju majorke.

Razpon 16-17 omogoča točnejšo opredelitev BA lista na MIN-MAX. Otvoritev 15-17 pa je nekako MINI-MIDI-MAXI, kar se ne da opisati. Drugi z 8-9 ponujajo, mi ponujamo z 8 in zaključimo manšo z 9.

Zmanjšanje razpona pri BA otvoritvi prinese za eno točko več maneverskega prostora pri ostalih barvnih  licitacijah. Z +10 nam tudi po  minimalnem rebidu otvoritelja, še ostaja možnost poizkusa napovedati manšo, če je otvoritelj maksimalen v okviru minimuma. Tako lahko izraziteje pokažemo, da je 12-13 MINI-MINI in 14-15 MINI-MAXI. Ker je BA iger 28,5%m ostalih iger pa 71,5 %, je jasno, da pri treh četrtinah iger pridobimo na licitacijskem prostoru.

Za boljši izkoristek razpona pri minimalni otvoritvi je dobro precizirati moč in kvaliteto ponudbenega nivoja. Zato minimalni podporni nivo definiramo s 6-9/10, kar pomeni maksimalno slabih 10. Ponudbeni nivo pa z +10-12. Fredi je pogosto omenjal kvaliteto lista, s čemer je ločil slabih 10 in dobrih 10. Dobrih 15 in dobrih 10 je zrelo za manšo, slabih 15 in slabih 10 pa verjetno ne. Vsaj en + na eni strani je minimum za iskanje manše.
In kaj je pojem dobrih +15 in +10 točk. Slabe točke so, ko je v listu malo ali nič HV. Torej v listu prevladujejo dame in dečki. Figure v kratkih barvah so tudi slabost. Ni dolgih barv s figurami, ni povezanih figur in gostote lista. Dobri + listi pa imajo HV, figure v daljših barvah, povezane figure in gostoto v srednjih kartah.

To je izkaže pozitivno tudi pri uporabi konvencij NMF, 4. barva forcing, kjer izraziteje nakažemo maksimum v okviru minimuma. Zato pa so naše uporabe teh konvencij tudi prilagojene tem razponom.

Naš razpon 13-15 pri minimalni otvoritvi pripomore tudi k boljšim rezultatom pri mariborskem pristopu uporabe negativnega prostovoljnega govora. Z njim povemo dolgo 5+ dobro barvo po vmešavanju nasprotnika tudi s 6,7 – 9/10   točkami kot nonforcing licitacijo. Z+10-12 v tej barvi ponujamo, z 13 pa napovemo manšo ali cuebidiramo nasprotnikovo barvo. Pri enostavni napovedi dolge barve nam moč    13-15 pomaga pri lažji realizaciji kontrakta. To je tudi razlog , da vztrajam pri otvarjanju z 13 točkami, z 12 ali manj, pa le po pravilu 20. Pri uporabi negativnega prostovoljnega govora, je to kvaliteta za učinkovitejšo rabo tega pristopa.

Naše BOSTON atake so izrazite, da je ataka nizke karte vedno aktivna s figuro v atakirani barvi. Preštevanju pri ataki 4. najvišje proti BA kontraktu po pravilu 11 Fredi ni bil naklonjen. Menil je, da obe strani lahko izštevata. Ataka višje karte ni bila definirana kot 2. najvišja, ampak je kazala, da v tej barvi ni figure.

Tudi MUD /Middle Up Down/ atake s srednjo od npr, 8 6 3 ,/nato višja/,  so mariborska značilnost. Kažejo, da v atakirani barvi ni figure in da imamo v njej 3 karte.

Fredijev Transfer Namyat je naša posebnost, saj po njej dolgo močno majorko vedno izvaja otvoritelj.

Pristop kombinacije močnega Multija in Konvencije Flannery, z otvoritvijo 2 KARI je nekaj posebnega in so ga igrali le močnejši igralci. Ker nisem prepričan, da je dovoljen, ga raje uporabljam samo v Flannery varianti, kot je to počela večina naših igralcev. S to konvencijo imamo edinstveno možnost pokazati slabo otvoritev s 5 srci in 4 piki, ki je drugi nimajo. Sam zagovarjam varianto obrnjeni  Flannery. Odpiramo ga z  2©, da ob igranju src, kar je najpogosteje, postane izvajalec otvoritelj.  Tako ostane njegov list, kar se tiče distribucije minork skrit. V tej kombinaciji igramo weak v srcu preko  otvoritve 2¨, ki so relay na weak srca. Pokažemo na mizi srce barvo, kar smo tako povedali že s samo otvoritvijo.

Baron namesto Staymana ne zagovarjam in ne vem , če ga še sploh kdo igra. Posebno še sedaj ne, ko dosti igralcev igra Puppet.

Dosledna uporaba kvantitativnih napovedi na BA otvoritve z Gerber 4§ vprašanjem po asih, je tudi značilnost našega pristopa. Vprašanje po asih na nižjem nivoju je koristno, da se lahko ustavimo pod slamom, če zanj ni pogojev.
Odstopam pa od uporabe močnega W2 in kompliciranih odgovorov po Fredijevi zbiti Ogust konvenciji. Minimalna moč W2 se razlikuje glede na manše.  Vedno vprašujem na w2 po opisu lista z 2BA s Feature odgovori, ki so enostavnejši in zadostni za večino igralcev.

Uporaba Negative free bida po vmešavanju nasprotnikov je tudi značilnost mariborskega pristopa in jo je treba alertirati.

Pri markacijah Fredi ni bil dodelan in dosleden.  Ni mi jasno kako je nastal sistem klubskih o/e markacij pri odmetih. Odmet parne karte za rdeče barve, nizka parna karta za kare, visoka parna pa za srca. Odmet neparne za črne barve, visoka parna za pike in nizka za križe. Ni mi znano, koliko igralcev uporablja ta pristop. Rekli smo mu italijanske markacije.

Za učenje priporočam koristno UDCA markacijo na atako, saj z najnižjo karto potrdimo interes, višja pa nam morda v končnici prinese vzetek, V odmetu pa markacijo Laventhal, ko z odmetom določene barve pokažemo, da nimamo interesa v odmetani barvi. Pomožna markacija pri tem pa je: nižja karta za nižjo, višja pa za višjo od preostalih barv.  Moj pristop pa je klasični  o/e na atako in pri odmetu.

Vnašam pa nov pristop v odgovorih na partnerjevo vmešavanje z barvo. Ta  materija je po mojem v teoriji slabo obdelana, saj enači odgovore na otvoritve z odgovori na vmešavanja. Enačiti odgovore na 6-8-10 točk z onimi na 13, ne more biti dobra rešitev. Ko gre za tekmovalno licitacijo, ko govori tudi naš desni nasprotnik, so napovedi podpore partnerju nonforcing do nivoja po LOTT ali morda  +1 nivo, ko smo v prvi manši. Ko pa desni nasprotnik ne licitira in so naši odgovori free bid, uvajam novosti. Naša prostovoljna podpora pomeni: Partner, če imaš max. za vmešavanje, torej +15 ali 16 točk, napovej manšo. Podpora je torej ponudba. Brez izgledov za napoved manše pa pasiram kljub fitu s partnerjem. To imenujem odložena podpora, saj jo povem kasneje po potrebi, če nasprotniki niso pasirali naše napovedi. Za to je potrebno dosledno omejiti zgornji nivo vmešavanja na 16 točk. Močnejšo karto povemo preko kontre.

Vmešavamo se tudi z. W2 karto, kar je Fredi odklanjal. Kaj manjka tej napovedi, ki je podprta v LOTT logiki, posebno še, če imamo 2 ali  3 karte za podporo.

Baraža  3 §¨  ali Gamblig 3BA je opcija po izboru partnerjev. Stara otvoritev 3BA z balanciranimi 25-26 pa je odpadla.

Short club otvoritve so odsvetovane za uporabo y sistemih Sayc in 2/1.Sistemsko z dvema križema ne odpiramo, saj so predvideni 3+. Z dvema križema in 4+4 v majorkah odpiramo 1 karo. Če ne drugega si prihranimo nepotrebno pojasnjevanje pri vsaki otvoritvi 1križ, da je križ lahko 2+, kar zahteva alert procedura.

V klubu opažam velike razlike pri odgovorih v skoku z otvoritvijo, od +12 do 18+. Vse so nepotrebne in si sami sebi igralci jemljejo licitacijski prostor za napovedi, ki so razmeroma redke. Odgovor 1 v majorki zadošča in partner, ki se ni omejil je odgovoren za pravilni kontrakt, pa če ima 5 kartno majorko s 6 ali 13 ali 20 točkami.

Moderni pristop pozna weak jump shift, ko na partnerjeve otvoritev, predvsem v minorkah, odgovarja z listom z dolgo barvo, ki nima pogojev za normalni odgovor s 6+ točkami. Odgovor v skoku pomeni 2-5 točk in 6 kartno barvo. S sedemkartno barvo in 2-7 točkami jo napovemo v skoku. Igramo ga z nepasirano roko in po nasprotnikovi kontri. Po barvnem vmešavanju nasprotnikov pa ne, ker se to ne sklada z našim pristopom uporabe negaive free bida.

Stare variante za odgovor v skoku s 17-19+ se pojavijo tako redko, da jih strokovnjaki opuščajo.

Nivo reverja sem spustil na 16+, na srednjo moč otvoritve, ki se pogosteje pojavlja in tako bolje izkoristimo licitacijski prostor.
Za izkušene igralce pa je tu še Fredijeva Montrealska kara, ki se uporablja s pasirano roko na partnejevo otvoritev 1 križ. Napoved majorke je 5 kartna, napoved kare pa ima dvojni pomen . Pomeni eno ali obe 4 kartni majorki ali karo barvo. S tem ne bi smeli obremenjevati začetnikov, za katere naj bo napoved kare vedno  naravna.

Za močne distribucijske liste, kjer je pomembno najti točno določenega asa je Fredi uporabljal direktno vprašanje po asih 4BA.

Da sistem deluje je preizkušeno v desetletjih igranja. Močan pa je toliko kot ga posamezni igralci poznajo in obvladajo. Posebno je dober toliko, kot ga obvladata oba partnerja. Mi ga pa moramo gojiti in spoštovati, ker je samo naš. Seveda, ga je treba včasih  posodobiti in upam, da bo kdo počel tudi za mano. Potrebno pa je, da je zapisan ter da ga uporabljajo vsi, ki v Mariboru uče bridž. Ne rabimo nobene druge šole, kjer uče neke nedefinirane verzije Sayc ali 2/1. Prehod iz Sayc na 2/1 pa je dosti enostavnejši kot mnogi mislijo. A tudi naš 2/1 bazira na koreninah mariborskega Sayc in je samo naš.

Edvard Čadež