Opozorila – alerti in objave v BKM

ACBL je januarja 2021 opravila izdatne spremembe na področju alertiranja. Vse spremembe je v svoja navodila s področja opozarjanja vnesla tudi BZS, torej se moramo tudi v BKM prilagoditi tem navodilom, da nas na kakšnem turnirju ne doleti kakšna nepotrebna kazen.

ACBL predvsem loči objavo /announcement/ od opozarjanja /alert/, za katerega uporabimo alert kartico. Pri objavi npr. uporabe short cluba, partner ob uporabe tega pojasni nasprotnikom »lahko sta samo 2«. Pri uporabi  določene umetne napovedi pa na to opozori z alert kartico in pojasni napoved.

Novosti so seveda v tem, da znamo opredeliti kam umetna napoved sodi, ali je to za objavo ali opozorilo. Ali, da ne sodi nikamor, ker je ponarodela kot npr. Stayman. Po novem tudi konvenciji Michaels Cue Bid in Unnusually 2NT v svoji klasični obliki ni potrebno alertirati ali objavljati. Pojasnimo jih samo na vprašanje nasprotnika.

Skušal sem zbrati, glede na uporabo v BKM, kaj sodi pod objavo n kaj pod opozorilo. Če sem kaj zgrešil, pa najdete na strani BZS vse potrebne podatke.

Licitacije, konvencije v uporabi v BKM, ki zahtevajo :

Predobjavo

Jih v BKM ne uporabljamo

Objavo  ANNOUNCEMENT

Short club . odpiranje 1 križ z 2 križema   lahko sta 2

Moč za 1 BA otvoritev – 16-17

Transferji npr- 1BA- 2 kari – srca   Samo en pomen!! Po 23/ ALERT

Namyat otvoritev npr. 4 kare – piki

Forcing BA – forcing

Opozorilo   ALERT

Flannery – 11-15  5 4 

Flannery in multi – 11-15  5 4 ali močno 4441

Baron – 4 kartne barve po vrsti

1 KARA  Montrealsko s pasirano roko po partnerjevi otvoritvi 1 križ –

            lahko ima 4 kartne majorke

Konvencije, ki jih ne igramo po klasični varianti ampak po spec. dogovoru 

Mariborski Landy – opis

Lebensohl

Jacoby 2 BA

Bergen Raises

Bergen Drurry

Podporna x in xx

Stolen bid x

4th suit transferji

Gambling 3 BA

Checkback Staymen

4. barva forcing 

Nova minorka forcing

Imverted Minors

VoidWood

DONT

Cappeleti

Smolen

Garbage Stayman

Puppet Stayman

Jordan 2 BA

Splinter

Ogust

Featuure 2 BA