O sistemu SAYC po mariborsko in malo po moje

Če hočemo dobro igrati bridž, ga moramo razumeti in prav tako moramo poznati izhodišča, načela in cilje sistema, ki ga uporabljamo. Ko ga razumemo, se ga je lahko učiti in smotrno uporabljati. Skušal bom podati njegove bitne elemente in prednosti, ki jih ima napram osnovni varianti Sayc po ACBL.

Večina sistema je blizu originalu, nekatere dele pa je spremenil oče našega mariborskega pristopa Fredi Medved, določene elemente pa sem posodobil ali dodal jaz. Naravni sistem s pet kartno majorko in močnim BA in konstruktivnim pristopom,  je osnova, na kateri je grajen in koristi Fredijeve izkušnje in nekaj moje vztrajnosti v iskanju dobrih rešitev. Veliki narodi imajo svoje variante standardov, Slovenija ga nima, mi Štajerci pa ga imamo in skušajmo po njem igrati lep dober bridž.

Na 1. in 2. poziciji odpiramo s  5 5 4/3 3 in minimalno 13 HDT. Če ocenimo, da je smiselno odpreti z manj točkami, to preverimo po pravilu 20 ali s štetjem loserjev. Zgradba lista in razporeditev HT, često dopušča otvoritev z 12 ali manj točkami, vendar moramo to možnost PREVERITI. Razponi v raznih sistemih so zastavljeni od 12-21. Pri nas je to 13-21. Malo odstopimo od Gitelmanovih 13 HDT VEDNO in 12 HT NIKOLI, na 12 HT po preverjanju bo kar v redu. 12 ali 12 z različno zgradbo in sestavo se lahko po igralski moči  razlikuje za 2 točki. Če je potem 14 je OK, če pa je to da le 10 točk igralske moči, pa bo hudo narobe.

Obenem si igralci često dajo popusta za 1 točko in potem je 12 samo 11. Če pri preverjanju moči najdemo + elemente bomo vsekakor odpirali z 12 HT. In še nevarnost otvoritve z revnimi 12 HT je, da potem smatramo, da je 12 polna otvoritev in to uporabimo tudi kot responder in  smo s 24 ali celo 23 na manši, po pravilu da dve otvoritvi dasta točke za manšo. Do potrebnih 25-26 pa nam kar nekaj manjka.

Zagovarjam močno konstruktivno otvoritev, ki je v skladu s klubskim pristopom uporabe negativnega prostovoljnega govora, kjer si dovolimo malo več tudi na osnovi korektne polne otvoritve.

Igra postaja vse bolj agresivna in ob mejnih listih se, posebno pri IMP obračunu, često odločamo za napoved igre. Agresivnost pri odpiranju in licitaciji pa ni prava kombinacija. Za napoved manše je potrebnih 25-26 HDT, nekateri za manše v majorki postavljajo celo 26-27. Ker mi z 25 napovemo manšo, moramo vsaj pri otvarjanju biti konstruktivni. Otvarjajmo čvrsto , konstruktivno, da imajo naše agresivne napovedi iger realnejšo podlago.

Na 3. poz. si dovoljujemo nekaj popusta, zapisal sem 1 točko manj v drugi manši in 2 točki v prvi in z  napovedljivo barvo. Otvoritev 1§ opravimo  skladno Sayc po ACBL z 3+ v križu. Če po dogovoru s partnerjem odpiramo z 2+,  o tem vedno OBVESTIMO nasprotnike.

Na 4. poz. odpiramo s polno otvoritvijo /vsaj+12 z napovedljivo barvo/ ali po pravilu 15 /seštevek pikov in HT = min. 15/.

S 4 + 4 v minorkah načelno odpiramo karo. Če pa smo se zaradi moči 16+ in distribucije odločili za uporabo napovedi v REVERJU, lahko po dogovoru s partnerjem otvarjamo tudi 1§, da z drugim govorom in napovedjo 2¨, povemo moč 16+.

S 5 + 5 v barvah odpiramo više rangirano. S 6,7 v minorki  in 5 v majorki, najprej napovemo minorko in nato majorko v drugem govoru. Morda dogovor partnerjev, da je 2 v M Rever s 16+ in 3 v M  dvojni rever in distribucijska moč s 6+5. Cenimo distribucijsko moč dvobarvnih listov,  posebno še s fitom.

Za vrednotenje lista uporabimo honerske točke/HT/ 4 3 2 1, vendar pri mejnih listih upoštevamo, da so realne vrednosti 4,5  3  1,5 in  0,75 ter 10=0,25. Torej so dame in dečki prevrednoteni. Upoštevajmo, da so seštevki točk lahko dobre točke ali pa slabe. Dobre vsebujejo visoke figure oz. hitre vzetke /HV/, dolge barve s figurami, vezane figure in gostoto višjih kart brez vrednosti. Tako vrednotenje je posebej cenjeno pri mejnih listih in odločitvah.

Poleg HT štejemo tudi po 1 dolžinsko točko za vsako karto preko štirih v vsaki barvi, torej HDT. Po najdenem fitu responder prišteje še distribucijske točke za kratke barve pri barvnih igrah. Vrednotimo šiken=3, dubl=2 in singl=1, ko pa imamo na liniji 9 adutov pa 5/4/-3-1. Singl as v stranski barvi je +2 ali +3. Zato je pomembno igrati Bergen Raises, da lahko polno vrednotimo svoj list. HDdT imenujemo tudi total points.

Zadnje čase igralci vse več stavijo na zakon skupnih vzetkov ali LOTT. Tako cenimo, da 8 adutov zadošča za nivo 2,  9 za nivo 3 in 10 za nivo 4. Dobro je sešteti točkovno moč in jo kombinirati z LOTT.

Barve odgovarjamo tako, da imajo prednost daljše, pri dveh 5+5 pa višjo. 4 KARTNE BARVE govorimo po vrsti! Vmešavamo se s 5+ barvo, tudi govor po OC nasprotnika je s 5+ barvo.

Ponovitve barv so slabost z +1 v dolžini, izražene v skoku pa kažejo tudi večjo moč.

Zelo pomemben mejnik v našem sistemu je število 16.

Če sistem ne bi imel lepega imena mariborski, bi ga imenoval Sayc 16.

Spodnja meja BA otvoritve je 16. Tako je gornja meja barvne slabe otvoritve 15. Gornja meja za barvno vmešavanje je 16. Na tem bazirajo odgovori na partnerjevo vmešavanje. Minimalna moč uporabe reverja je 16. Srednja moč otvoritve torej 16-18/19. Tudi zgornja moč za uporabo kontre +, ko iščemo pomoč pri partnerju, je 16 HT.

Ta razmejitev omogoča, da se partnerja hitro informirata o skupni moči listov in vidita ali je moč primerna za delno kontrakt, manšo ali slam.

Z uravnoteženim listom s 16-17 HT odpiramo 1BA. Torej močan BA z ozkim razponom, ki omogoča precizno opredelitev MIN-MAX. Brez singla, brez dveh dublov, lahko s 5 k. barvo. S 5 k. majorko NE odpiram 1 v majorki. Razlog je, da je naš BA dokaj močan in te moči po otvoritvi v majorki, ne moremo več opisati. Torej pri otvoritvi v M v drugem govoru podlicitiramo ali pretiramo. Moj pristop pa še vedno omogoča, da v določenih situacijah lahko povemo svojo 5 k. majorko. Po Staymanu napovemo M v skoku, torej smo pokazali 5 kartno. Tudi po kvantitativnem odgovoru partnerja. Z napovedjo majorke povem 5 kart. Ali po transferju z 2 kartno podporo, raje povemo svojo 5 k. zamolčano majorko.

Ko ni pogojev, da bi našli majorski fit, odgovarjamo kvantitativno. 2BA= 8 HT,  9-15=3BA in 16=4BA. Po asih vprašujemo z Gerber konvencijo 4§ in odgovarjamo 4¨=0 ali 4. 4©=1 as itd. Tudi po vsaki zadnji licitaciji v BA, je Gerber vprašanje po asih. Uporabo zagovarjam, ker utrjuje znanje o uravnoteženih listih in ustrezno kvantitativno licitacijo.

Če obstajajo vsi pogoji: vsaj 8 HT in ena kratka barva ter posest ene ali obeh 4 k. majork ali M 5+4 , uporabimo za iskanje fita v M pri otvoritelju,  konvencijo Non Forcing Stayman. Če  najdemo fit, zaključimo v majorki na ustreznem nivoju. Napoved majorke po govoru otvoritelja 2¨ /brez 4 k. M/ pomeni posest 5 k. napovedane M + 4 k. nenapovedane. Podana je na nivoju 2 z 8 in na nivoju 3 z 9+ HT. Lahko pa uporabimo konvencijo Smolen /ALERT/, ki je obratna, da napovemo 4 k. M in omogočimo otvoritelju s 3 k. drugo M / 8 k. fit/, napoved te M na ustreznem nivoju.

Ko najdemo majorski fit, je podpora na nivoju 3 ponudba z 8 točkami, z 9+ napovemo manšo. Druge napovedi 4 k barve na nivoju  3 so GF z 9+.

Jacoby transferje uporabljamo z dolgo barvo, da igro v barvi prenesemo na otvoritelja, ki laže sprejme atako in močna roka ostaja skrita. Igramo jih predvsem za majorke. Napoved 2¨ zahteva OBVEZEN sprejem transferja z napovedjo 2©, trf 2© pa z 2ª. Responder lahko opravi trf tudi z dolgo  vsaj 5+ barvo brez točk.. Zato je prevzem v skoku pogojen s 4 KARTNO podporo in 17 HT /super sprejem/. OBJAVA!

Transferje na minorke uporabljamo za liste z 0-7 HDT, izvedemo jih z napovedjo 2ª in sprejemom 3§, ki ga responder pasira, če je križ njegova barva, sicer pa popravi na kare. To je ZAPORNA VARIANTA z listom, ki otvoritelju ne pomaga pri igri BA.

Naprednim igralcem nudim svojo varianto 4 way transferjev, z 2ª za 3§ in 3§ za 3¨, ki je uporabna kot zaporna in forcing variant

S 5+5 v M uporabimo transferje. S 7-8 HT najprej 2¨ za 2© in nato napoved 2ª, da lahko igramo pod manšo. Z 9+ pa 2© za 2 ªin nato napoved 3©. Odloča otvoritelj BA.

Otvoritelj BA se je OMEJIL na 16-17, torej je odgovornost responderja večja. Mora točno informirati partnerja o moči in distribuciji in tudi sam često zaključiti pravilno vrsto in višini igre, a težiti k temu, da je otvoritelj tudi izvajalec.

Ko z dolgo 6+ majorko vidimo, da je edino primerna manša v majorki, jo napovemo enostavno preko Texas transferja. Na 1BA partnerja napovemo 4¨ za 4 © in 4© za 4ª in partner mora obvezno sprejeti transfer in izvajati.

Na vmešavanje nasprotnikov s kontro  licitiramo normalno. Po barvnem OC pa  igramo Stolen bid kontro /ALERT/, ki pomeni, partner ukradli so mi napoved!!  Ostale napovedi so po skrčenem Lebensholu. Če ne igramo Stolen bid, je lahko kontra kazenska.

Napovedi po nasprotnikovem OC pomenijo:

barva na nivoju 2 = NF za igrati.

barva na nivoju 3 = GF.   

2BA je relay za napoved otvoritelja 3.

   ..R   pass = slab z dolgim .                   

          barva pod nivojem OC = sign-off.

          barva nad nivojem OC = ponudba.

          3BA = zadržek 9+.

 cue bid = Stayman vedno z 9+ HT in 4 k. M, na  M= druga 4 k.

   ..O   4  v  M  s  4 k. M.

           3BA z zadržkom

           Iskanje najboljšega kontr.:

           – 4 v m z min.

           – 4 v M s 4+3 fitom.

           – 5 v m z max.

           – cue na nivoju 4= isk. boljše m.

3BA direktno = točke za igro, brez 4 k. M ter brez zadržkov.

Na otvoritev 2BA z 20-21 uporabljamo Stayman z 5+ HT, Jac Trf, Gerber ? po asih, Texas in Smolen. Trf na minorke odpadejo

Razdelitev odgovornosti

Sistem nudi precizne informacije o moči listov. Slaba je opredeljena z 12/13 – 15, srednje močna s 16-18 in močna z 19+. Sistem stremi k temu, da se eden od partnerjev čim prej omeji. Tedaj je večja odgovornost na partnerju, ki se ni omejil in zbira informacije. Seštevati znamo, samo verjeti moramo partnerju, da nam je posredoval pravilne informacije. Velja princip, da ko vemo, da bomo igrali manšo, ni treba hiteti in si moramo  čim nižje izmenjati čim več podatkov. Počasna licitacija ne izključuje slama, zaključena napoved manše pa ga sigurno.

Delni kontrakt ali manša

Na osnovi analize 130000 odigranih bordov, je  potrjeno, da vsi šlemi in manše v minorkah predstavljajo le 13% vseh iger.

Zato se torej posvetimo področju igre v  BA in majorkah, kjer potrebujemo za napoved manše 25-26 HDT in 9 oz. 10 vzetkov. Od vseh iger je bilo 55,27% manš, večino v BA in majorkah /50% vseh iger/.

Delnih kontraktov v vseh barvah in BA je bilo 37,12%. Torej področje vseh delnih kontraktov in manš v BA in M skupaj je 87,14 vseh iger in zato  to področje zahteva čim večjo pozornost in obdelavo v sistemu.

Naš mariborski sistem v moji obdelavi z dosledno in precizno razmejitvijo in postavljenimi mejniki, nudi na tem področju dobra izhodišča, da vemo kdaj imamo točke za napoved manše, ali pa da se ustavimo na delnem konraktu. Samo naučiti se ga moramo, ga razumeti in ga dosledno uporabljati, pa bomo obsežno področje manš in delnih kontraktov dobro obvladali.

Partnerja si morata izmenjati podatke o moči in distribuciji in sproti seštevati in revalorizirati lista po dodatnih informacijah.

Cilj je ugotoviti ali dosegamo skupno 25 točk in napovemo manšo, ali varno ostanemo na delnem kontraktu. Doseči optimalni nivo, ki nam daje čim več in nasprotniku čim manj, je naš cilj.

Sistem nudi obilo možnosti, da po partnerjevi otvoritvi in njegovem minimalnem drugem govoru preko konvencij 4.barva forcing, nova minorka forcing, inverted minors in rekontre poizkusimo ugotoviti pogoje za manšo, ki smo ji najmanj zelo blizu. Tudi uporaba teh konvencij je poenotena z vstopnim pragom 11 t. Z pristopom MINI-MINI IN MINI –MAXI bomo našli prave odgovore.

Razpon 12-15 za minimalno otvoritev, ob partnerjevi moči 10 T, še vedno zadošča za poizkus manše, samo moramo si znati povedati takšno moč. Prostovoljna ponudba pomeni: partner, če si maksimalen v okviru svojega povedanega minimuma, napovej manšo. Tudi trial bid nam je tu v pomoč.

Ocena realne vrednosti listov z opredelitvijo ali so klasično preštete točke dobre ali slabe, nam bo pri odločitvah za ponudbo ali napoved manše v veliko pomoč.

Razmejitev z našimi vrednostmi 16:  spodnja meja za 1BA, ob uporabi informativne kontre, gornja meja barvnega vmešavanja in rever 16+, so dobri mejnik za razmejitev za odločitev MANŠA DA ALI NE.

Če smo blizu manše jo bomo verjetno rekli, ko smo daleč od nje pa ostanimo čim niže, posebno v drugi manši. Podlicitirati pa je običajno večji greh kot včasih malo agresivneje napovedati manšo. Zato jo ponudimo, če imamo pogoje doseči skupnih 25 točk.

Otvoritve v minorkah so zame prvenstveno izhodišče za začetek licitacije, da najdemo igro v majorki ali BA. Igrati barvni kontrakt v minorki, je zadnja licitacijska in igralska opcija. Zato so govori podpore uporabni le, ko ni nobene druge možnosti. Na minorsko otvoritev govorimo 4 k.b. po vrsti, če katero preskočimo, je torej nimamo.

Če se je responder s svojo napovedjo omejil z izrazom enostavne podpore na 6-9/10 ali v skoku na +10-12 ali enako z napovedjo 1BA  ali 2BA je otvoritelj tisti, ki se še ni omejil in prevzema odgovornost. Če je z njegovim maksimumom možna manša, jo skuša najti, sicer pa čim prej zaključi delni kontrakt. Ponovitev najdene barve ali BA na naslednjem nivoju je ponudba, ki pomeni: partner, če imaš maksimum v okviru svoje napovedi napovej manšo ali podaj še kakšno informacijo.

Za mejnih 10 točk uvajam pojem slabih in dobrih točk. Pisane brez predznaka npr. 6-10 so slabe z +10 pa dobre. Pojem dobre/slabe je opredeljen pri vrednotenju. Slabih 10 uporabimo na najnižji stopnji, dobrih 10 pa pri odgovoru  na  višjem nivoju.

Iskanje majorskega fita ima prednost, če ga najdemo čim prej izrazimo podporo glede na moč. Otvoritelj z 12-15 z enostavnim dvigom, s 16+ pa v skoku.

Pri navzgor odprtih odgovorih je odgovornost na responderju, ki po drugem govoru otvoritelja dobi informacije, ali je ta minimalen ali ima 16+.

Otvoritelj s potrditvijo responderjeve barve brez skoka, ponovitvijo svoje barve brez skoka, napovedjo nove barve brez skoka in napovedjo BA brez skoka, pove imam 12-15 HT. Nastala je situacija, ko le responder ve kam in kako visoko mora peljati licitacijo. Nova barva je 1RF in se je ne sme pasirati.

S 16+ otvoritelj skoči v svoji barvi, v skoku podpre responderjevo barvo. ali uporabi REVER napoved višje rangirane barve od otvorjene. Z 18 brez singla v listu skoči v 2BA, z 19 pa na 3BA ali manšo v barvi. Uporabnik rever napovedi, svojo moč 19+ pove z naslednjim govorom 4. barve, torej nenapovedane.

Sistem nudi več informacij zaradi širine pristopa do maksimuma minimalnega lista, ki je pri nas lahko 15, drugod pa samo največ 14. V okviru minimuma je 12-13 MINI-MINI IN 14-15 MINI-MAXI.

Govor responderja 1 v novi barvi je forcing vsaj za en krog in pomeni 6+ točk in 4 + karte v napovedani barvi. Je enak s 6 ali 16 točkami in 4 ali 8 kartami. Responder bo svojo moč in distribucijo povedal v kasnejši licitaciji IN JE OGOVOREN ZA POTEK IN ZAKLJUČEK LICITACIJE.

V pomoč sta mu tudi konvenciji 4. barva forcing in Nova Minorka Forcing /checback/, ki uporabita prednost našega pristopa, saj odgovori na najnižjem nivoju kažejo moč 12-13 in na višjem 14-15. Imamo enoten pristop za uporabo z 11+ HT. Samo za uporabo rekontre /xx/ je meja 10+.

Sistem vsebuje tudi WJS, weak Jump Shift /ALERT/,  ko s 6+ barvo brez pozitivnega lista responder v prvem govoru napove to barvo v skoku in s 7+ v dvojnem skoku. Uporabimo tudi po kontri nasprotnika, ne pa po vmešavanju, ker takrat igramo negativni prostovoljni govor.

SEVEDA JE PRISTOP DO NAPOVEDI MANŠE RAZLIČEN GLEDE NA MP ALI IMP OBRAČUN.

Odgovori z 1BA so z 6-9/10, 2BA +10-12,  z 12+ pa zaključimo na 3BA.

Uporaba konvencije Inverted minors je v BKM manj v uporabi, jo pa imam obdelano in bi bilo koristno, da jo napredni igralci uporabljajo. Posebno je privlačna, ker ase odgovarjamo  s konvencijo Minorwood na nivoju 4.

Forcing konvencije 4SF, NMF in Inverted Minors imajo poenoteno vstopno mejo uporabe na 11 točk. Tako je pogosto že ob uporabi znano, da imamo manšo, z našim pristopom pa otvoritelj dobro opiše svoj minimalni list in je manšo težko zgrešiti. Igrati bridž brez uporabe 4SF in NMF je zelo težko.

Izkoristimo novo širino minimalne barvne otvoritve do 15 HT. Pristop 16-17 pri 1BA nam je razširil licitacijsko polje za 1 točko. Skušajmo to prednost, ki je ostali nimajo, izkoristiti. 10 responderjevih točk pomeni prag za igro manše s partnerjevim maksimumom. Po sistemu, je možno dobro razmejiti minimalne otvoritve z 12-13 od onih s 14-15. Samo naša miselnost mora biti naravnana z željo, da to prednost skušamo najti in izkoristiti.

4th Suit Game Force  ČETRTA BARVA FORCING        ALERT

 Je konvencija, ki nam na enostaven, a učinkovit način, pomaga izraziti forcing. Po otvoritvi v barvi enega od partnerjev in odgovoru drugega, ki pred tem še ni pasiral, ter otvoriteljevem rebidu z novo barvo, je  responderjeva  napoved  zadnje še nelicitirane, torej 4. barve, forcing licitacija, z močjo 11+,  torej najmanj tik pod otvoritvijo. Je umetna licitacija, ki z napovedano barvo nima nobene veze. Ko je po vrsti govorjena 4. barva ♠  je to naravna licitacija.  

Po 4SF skuša otvoritelj opisati svoj list na sledeči način:

Podpora responderjeve M s 3+ in 12-13 NF.

Podpora responderjeve M v skoku s 14+ močjo, GF.

.  Ponovitev svoje drugolicitirane M = forcing s 5+5 v napovedanih b.

2BA kaže zadržek v 4. barvi in moč 12-13, ki ob respond.  minimumu,

   ne zadošča za manšo.

3 BA kaže zadržek v četrti barvi in moč 14+.

.  Napoved 4. barve pomeni solidno moč 14+ in 4+ v barvi.

Rebid svoje prvo licitirane barve pomeni posebno dolžino in min. moč,

   v skoku pa 14+

NOVA MINORKA FORCING  z 11+                         ALERT

      New Minor Forcing  /checkback/

Je zelo koristna in dosti uporabljana konvencija. Igramo jo na obe minorski otvoritvi 1§¨, ko otvoritelj po govoru responderja na nivoju 1 napove 1BA. S tem je limitiral svoj list na max. 15 HT ter povedal, da nima fita v partnerjevi barvi. Brez uporabe te konvencije se često zgodi, da responder težko opiše svojo moč. Posebno uporabna je tudi z responderjevo 5 kartno majorko, ko preko NMF izve za otvoriteljevo 3 kartno podporo.

Responder z 11+ HT sedaj z licitacijo druge /nelicitirane/ minorke  pove  to moč in zahteva od otvoritelja, da opiše svoj list. Otvoritelj tedaj ve, če ima vsaj 14 točk, da je na liniji dovolj točk za napoved manše. List opiše na osnovi svoje moči v okviru minimuma 15 točk. MINI-MINI je 12-13 HT, ki jih pove z govorom na najnižjem nivoju in MINI-MAXI je 14-15, ki jih pove z govorom v skoku.

       Prioritete odg.: 1. druga 4 kartna majorka

  1. podpora partnerjevi majorki s 3 kartami CHECKBACK

                              PRI OBEH NAPOVEDIH JE NIVO GLEDE NA TOČKE!!

  1. 2BA je brez pogojev 1 in 2 in 12-13HT
  2. 3BA  je brez pogojev 1,2 in 14-15 HT /zadržek v nel.b./
  3. Ponovitev otvorjene barve – nivo glede na točke
  4. 4 kartna podpora NMF barvi

Po preciznih otvoriteljevih odgovorih, je odgovornost za napoved pravilnega kontrakta na responderju, ki se navzgor še ni omejil. Igramo ga s pasirano in nepasirano roko. Biti pa moramo pazljivi s pasirano roko, saj vemo, da responer ima tedaj maksimalno 12 točk.

INVERTED MINORS Z 11+                                                  ALERT

Ko nimamo 4 kartne M in 11+ HT in fit v partnerjevi otvorjeni minorki, to izrazimo z dvigom naše minorke.

Torej izraz podpore je forcing napoved, saj smo po korektni otvoritvi že blizu moči za manšo. Skok v m je torej slabo, po naravnem govoru je bila to ponudba.

Otvoriteljev govor na najnižjem nivoju je MINI-MINI pa naj bo to napoved BA, podpore v m ali napoved kontrole v stranski barvi. Te napovedi v skoku kažejo vsaj moč MINI-MAXI, torej dovolj točk za manšo.

Če nimamo boljšega govora je dovoljena uporaba tudi z 4 križi, normalno pa je podpora 5 kartna. Izraz fita in slabosti v skoku pa zahteva dobro podporo, sicer je bolje napovedati 1BA.

Minorwood je vprašanje po asih po uporabi gornje konvencije

Ko je adut križ je vprašanje po asih 4¨, pri karah pa 4¨. Možen je klasičen odgovor 0 ali 4, 1, 2 in 3 ali ker je adut znan tudi 14 30 ali 03 14 in povemo adutnega K kot ključno karto, kot petega asa.

Woidwood /Exclusion/

Napoved šikena v določeni barvi, je dragocen podatek. Še koristnejši pa je, ko je uporabljen kot vprašanje po asih. Ko po najdenem fitu eden od partnerjev napove barvo na nivoju 5, je to napoved šikena v tej barvi in vprašanje po preostalih asih.

Odgovori klasično po stopnjah: prva=0, druga 1, tretja=2, četrta=3. Ob dogovoru možno tudi 03 14 ali 14 30, da povemo še adutnega K kot A.

Asa v šiken barvi seveda ne odgovarjamo.

Otvoritve v majorkah so petkartne, podporo izrazimo s 3+ in 6-9/10 na prvem možnem nivoju in z +10-12 v skoku. Zaključena manša je lahko zelo slabo s 5 k. podporo, ali 4 kartno in kratkimi stranskimi barvami. S polno otvoritvijo NIKOLI ne skočimo direktno v manšo. Z otvoritvijo najprej 4 k.b. na nivo 2 in s tem povemo +10+.

Obveščanje o 4 k. podpori, je zaradi pravilnega vrednotenja lista, zelo pomembno. Fredi je uporabljal le Jacoby 2BA, z otvorivijo in odgovori s prioriteto: nova barva je  singl ali šiken, če tega ni pa povemo moč. Napoved manše je slaba otvoritev do 15 HT, 3BA = 16-17 in 3 v adutu je  18+. Zame je nova barva singl, podana v skoku pa šiken. Jac 2BA alertiramo.

Igramo tudi Bergen Raises /ALERT/, s katerimi na nivoju 3  povemo 4 kartno podporo pod otvoritvijo. Da si laže zapomnim, igram Rev. BR, kjer je najnižja napoved najmočnejša: 3§=10-12, 3¨=7-9 in 3 v adutu je 2-6. Napoved 3BA pa pomeni otvoritev s 3 k. podporo in se otvoritelj odloča med manšo v M ali BA. Alertiramo.

S pasirano roko in 10-12 HT uporabimo Bergen Drurry /ALERT/, ko z 2§ povemo to moč s 3 k. podporo, s 2¨ pa 4 kartno. S 6-9 enostavno podpremo .

Tudi pri majorskih otvoritvah skušajmo ohraniti princip odgovornosti, da je po navzgor odprtih odgovorih pomembnejši responder, pri omejenih pa otvoritelj.

Pri najdenem fitu v majorki poizkušamo najti pot do manše tudi s Trial bid dogovorom /ALERT/. Napoved stranske barve po najdenem fitu pomeni vprašanje po pomoči v napovedani barvi. Če imamo A ali K napovemo 4 v dogovorjeni M, sicer pa 3. Igramo varianto, ko  za dober izkoristek potrebujemo visoko figuro. Ne vprašujemo v barvi, kjer nimamo figure, iščemo torej dopolnilo. Če nimamo vprašanega, lahko, tudi z napovedjo barve izpod adutne, damo dodatno informacijo o A v napovedani barvi.

Licitacija slama

 Za poskus licitacije slamov potrebujemo: mali slam 31-33 in veliki 35-37, v BA upoštevamo zgornjo mejo. Često pa tudi  manj točkami ob dolgi stoječi barvi. Ni priporočljivo licitirati slam z dvema luzerjema v eni od barv. Minimalno potrebujemo 4 od 5 ključnih kart – 4 ase in adutnega kralja.

Torej pazimo, ko nam manjka 1 as moramo imeti za napoved slama vsaj adutnega kralja.

Ob premalo točkah morajo obstajati določene bonitete, da to kompenzirajo. Ena od njih je število adutov 9+, druga dolga dobra stranska barva ali kratka barva za rezanje.

Pomembno je imeti dovolj prvih kontrol /A ali šiken/ v vsaj 3 barvah od štirih. Minimalno pa vsaj drugo kontrolo / K, KQ ali singl/ v vseh barvah.

 Ko si po barvni otvoritvi partnerja izmenjata podatke o moči listov in ugotovita, da je dovolj točk za slam, ju zanima število asov, ki so ključni za izvedbo slama.

Z uporabo Blackwood konvencije se z napovedjo 4 BA sprašujeta po asih:

Odgovori      5♣  =  0 ali 4 asi   /običajno 0, ker brez 1 asa redko sprašujemo/

                  5♦  =  1 as

                  5♥  =  2 asa

                  5♠  =  3 asi

 

Z voidom /ŠIKENOM/ in 1 asom = 6 v void barvi izpod adutne, 6 v adutu, če je void iznad adutne barve. Void in 2 asa = 5BA.

S 5BA, z enakimi odgovori  /0 ali 6. 1, 2 3 /na nivoju 6, vprašujemo po številu  kraljev. Vendar to le, ko želimo igrati veliki slem in imamo vse ase. Najbolje vseh 5 – Asi + adutni K.

Dobra rešitev je tudi napoved določenih asov. Napovemo svojega najnižjega asa izpod adutne barve. 6§= križ as, 6¨ pa karo as in zanikanje posesti kralja v križu.

Napovemo 6 v adutu.če nimamo K ali je ta v barvi nad adutno.

OPCIJA ZA NAPREDNE IGRALCE:

Roman Key Card Blackwood (RKCB) 03 14  ali 14 30 = VPRAŠANJE PO ASIH

Ker ima ob igri v barvi informacija o visokih honerjih v adutu velik pomen, je naprednejše vprašanje po asih RKCB, kjer odgovarjamo 5 asov. Adutni kralj velja za petega asa. Obenem se lahko informiramo tudi o posesti adutne dame. Če barvni fit še ni bil potrjen, se smatra, da je adut zadnje licitirana barva.

Po najdenem fitu na  4BA vprašanje po asih odgovarjamo:

–  5♣  = 0 ali 3 asi

–  5♦  = 1 ali 4 asi

–  5♥  = 2 asa  ali 5

–  5♠  = 2 asa ali 5 z adutno damo

Strokovnjaki ZAGOVARJAJO ODGOVORE 14 30 KOT BOPLJŠO VARIANTO, a odločitev je prepuščena partnerjema. Jaz sem se odločil za 03 14.

Po odgovorih 5♣♦  je napoved najnižje možne barve /izven adutne/ vprašanje po adutni dami. Z napovedjo aduta zanikamo posest adutne dame, napoved BA pa pomeni, da imamo adutno damo. Ob posesti dame, lahko s podaljšanim odgovorom povemo še kralje v stranski barvi. Adut je ♥ in odgovori:

–  5BA = adutna dama brez stranskega K

–  6♣   = adutna dama s ♣K

–  6♦   = adutna dama s ♦K /zanika ♣K/

–  6♥   ni adutne dame, brez inf. o K 

–  6♠    = adutna dama s ♠K /zanika minorska K/

Responder, ki ima 5 adutov in je vprašan po adutni dami, tudi če je nima, odgovarja, kot da jo ima. Računamo, da bo ob normalni razdelitvi, tako padla kot singl ali dubl.

 Najmočnejšo otvoritev  2§ igramo z 22+ HT ali 9 vzetki

          Z dolgo močno barvo se zahtevani točkovni nivo zniža na 18+ in štejejo

          vzetki. Ker ima otvoritelj sam lahko manšo, je odgovor obvezen.  

          Odgovarjamo: z waiting diamond kot negat. 0-7 ali z nenapovedljivo b.,  

                                2 v barvi = 8+ z 5+ barvo  in XXxxx,  ali vsaj Xxxxx

                                2 BA= 8+ /hitri vzetki/

                                Po 2¨= 3 § drugi neg. govor s 0-3 /brez K/

           Otv. 22-24 rebid 2BA / upor. vse konvencije!!/, 25-26= 3BA …

           27-28=4BA…

           Priporočal bi neg. odgovor 2©=0-3 in waiting diamond s 4+, da se

           izognemo  uporabi drugega negativnega govora.

Weak two  s 6+ v barvi in 5 – 10 HT  2 ♦♥♠                             

Za uporabo strogo spoštujemo kvaliteto barve 2 od 3 ali vsaj 3 od 5 ali vsaj vezana gostota. Uporabljamo za otvoritev in vmešavanje.

Fredijevega skrčenega obsega uporabe in Ogust konvencije ne uporabljam.

            V 1.m. +5 /KQ/ do 10 HT.

   2.m. +8-10 HT TOREJ MAX.12 HDT.    S 13 HDT = 1 V BARVI

2BA s feature odgovori  /ALERT/ je edini forcing na vseh pozicijah, tudi po intervencijah nasrpotnikov. Odgovarjamo glede na maksimum v okviru manše in tedaj povemo A ali K v stranski barvi /vhodi!/ ali 3BA. Z minimumom pa ponovimo weak barvo.

Brez 2 kart v weak barvi raje ne uporabimo. Izgledi za manšo so s 17,

15 HT + 2 karti v weak barvi. 3 ni ponudba ampak za igrati po LOTT.

Po mariborskem pristopu ne uporabljamo za W2 v kari, ker igramo 2¨ konvencijo Flannery. Z njo opišemo slabo otvoritev 11-15 HT in razdelitev 5©+4ª, ki je drugače ni možno opisati. Je koristna in malce popestritve napram drugim.

Edina forcing licitacija je 2BA za vprašanje po opisu lista. Odgovarjamo 3§¨ s 3 k. v tej barvi, ali na nivoju 4 s štirimi. Z 2+2 odgovarjamo moč, 3© min. in  3ª maksimum. Z 2©ª responder prevzame igro v  napovedani barvi kot minimum, na nivoju 3 pa po LOTT, a to ni ponudba. Slabost je, da se pokaže list otvoritelja.

Sam igram in priporočam otvoritev 2© kot Flannery, da se skrije distribucija Flannery lista, ker se najpogosteje igra 2 srci in se torej po releju ta odkrije vsem. Smiselno je vse enako, le weak 2 v srcu povemo preko otvoritve 2¨. Torej w2 v kari ne igramo, ampak samo kot WJS.

Baražne /zaporne/ otvoritve na nivoju 3,4

S 7 kartno barvo izpod otvoritve odpiramo na nivoju 3. Pogoj je -3 v prvi in -2 v drugi manši. Prostovoljno dvignemo napoved na 4, če partnerju s HV pokrivamo padce in dodatni vzetek.

S 8+ kartno barvo odpiramo na nivoju 4 pod pogoji -2 oz -1, glede na manše.

S polno otvoritvijo raje ne baražiramo, morda le po predhodnem partnerjevem pasu.

 Gambling 3BA /ALERT/se v BKM malo uporablja. Potrebna je opredelitev kakšen Gambling odpiramo. Močnega z dvema zadržkoma v stranskih barvah ali srednje močnega z zadržkom v eni stranski barvi / A, KQ ali KJ10 /.     

Ali morda moj izbor slabega brez zadržkov v stranski barvi. Bazira na dolgi 7+ skoraj stoječi minorki, ki ji manjka največ Q. Pri tej otvoritvi partner pasira, če ima zadržke v ostalih 3 barvah, sicer pa napove 4 v KRIŽU. Ostali odgovori so 4¨ kot vprašanje po šikenu ali singlu, z pozitivnim odgovorom barve ali 4BA kot govor brez kratke barve. Napovedi manš ali slama v barvah izven partnerjeve so sign off.

Namyat 4§ za © in 4¨ za ª  PO MARIBORSKO   Fredijev trf Namyats

Je močna otvoritev s 7+ ♥♠ in malo loserji. Pogoj je dolga dobra barva z 8/9 vzetkov, brez moči za 2§ otvoritev. S 7/8 vzetki odpiramo 4 ©ª. Torej otvoritelj ima moč za odigrati manšo v majorki.

Igramo relay varianto, ki jo igramo v MB.  Idealen list za otv. 4 Namyats:

 

4

 

AKQJ9864

 

7

 

AJ3                 

Partner otvoritelja na otv. 4 oz. 4 prenese s trf. 4 oz. 4 igro v oz. na otvoritelja. Po ostalih avtorjih je napoved naše trf barve poizkus slema, responderjev prevzem igre pa sign off. Odločitev, kateri list naj bo skrit, je pri njih responderjeva. Pri nas pa je otvoritelj vedno izvajalec in je skrit le njegov list in njegove razdelitve izven dolge M. Odločitev o slamu pa je prepuščena responderju, ko je igro preko transferja prevzel otvoritev.

Pazi pri uporabi: K 4                                     K 4

 

                                © A Q J 9 8 6 4                     A K QJ 9 8 6      

                           K x                                    xx

                            xx                                    xx

 

Otv. 1 – premalo top figur za N.                  Preveč loserjev v m za N.

A Q J 9 8 6 4 3 s   x  xx  xx  = 4 zaporno

Dosti igralcev v BKM te konvencije ne igra.

 Tekmovalna licitacija je nabor postopkov, ukrepov in konvencij, ko na naše otvoritve intervenirajo nasprotniki ali se mi vmešavamo s kontro ali barvami na nasprotnikove licitacije.

Negativna kontra je po Cohenu najpomembnejša konvencija s tega področja. Nekateri trde, da ni konvencija, ampak del licitacijskega sistema po naši otvoritvi. Po naši otvoritvi v barvi in vmešavanju nasprotnika z barvo pomeni pozitivni list z posestjo 4+4/3  z močjo v ostalih barvah. Po vmešavanju z M, je posest druge 4 k. M obvezna. Je torej podpora za nelicitirane barve.

V BKM je pomembna, ker je poleg cuebida edina uporabna forcing konvencija v tekmovalni licitaciji. Igrajo jo do višine 2ª ali 3ª, mi pa tudi višje. Torej ni direktne kazenske kontre na vmešavanje nasprotnikov.

Minimalna moč je 6/7, 8+ na drugem in 10+ na tretjem nivoju, omejitve

navzgor ni.  Uporabna predvsem za iskanje majorskega fita. Večjo moč ali daljšo barvo bomo povedali v naslednji licitaciji.

Uporaba negativne kontre s 5+4 v nelicitiranih barvah in rebid 5 kartne, samo z močjo GF in ambicijami, torej z najmanj 11+.

Partnerjeva licitacija ene od naših barv na najnižjem nivoju je do 15HT, v skoku 16+. Pass na našo negativno kontro pomeni pretvorbo negativne v kazensko kontro. Normalno so odgovori obvezni. Ponovitev otvorjene barve je slabost z vsaj +1 v barvi, rebid v skoku pa 16-18. Rebid v BA je uravnotežen list  z zadržkom, 2BA pa 18-19. Otvoriteljev  cuebid je 18+.

Naš prostovoljni govor po minimalnem govoru partnerja je ponudba, cuebid pa GF. Ko govori tudi desni nasprotnik, naša napoved ni forcing ampak tekmovalna licitacija po moči in LOTT.

Podporna kontra /supp dbl  ALERT/služi za informacijo, ko se po našem govoru barve na partnerjevo otvoritev nasprotniki vmešajo z barvo ali kontro. Če otvoritelj podpre našo barvo, mora imeti 4 kartno podporo.

Če ima samo 3 kartno , pa to stori z napovedjo kontre na nasprotnikovo napoved. Na nasprotnikovo kontro pa z rekontro. Informacija je posebej dragocena, ko je barva responderja 5 kartna ali v primeru igranja delnega kontrakta v tekmovalni licitaciji.

Rekontra /xx/  +10+

Po informativni kontri nasprotnika naš govor pomeni, da nimamo fita s partnerjem , a imamo +10-12 HT. Naša xx pomeni navedeno moč in da bomo verjetno lahko kazensko kontrirali vse nasprotnikove napovedi, če ne bomo sami igrali manše.

Uporaba xx s fitom ni zaželena, saj imamo za izraz tega druge prijeme. S trikartno podporo jo povemo. S štirikartno podporo in 10-12 HT pa uporabimo konvencijo Jordan 2BA. Napoved 2BA torej pove to moč in podporo. S podporo in 13 pa cuebidiramo.

Najbolj naravna intervencija po nasprotnikovi otvoritvi je vmešavanje z dolgo 5+ barvo /overcall, OC/. Na prvem nivoju minimalno z 8+  v 1.m. in z 10+  v 2.m. Na drugem nivoju z 10 v prvi in 12 v drugi manši.  Z minimalnimi točkami z dvema figurama v barvi, ob večji moči je lahko barva šibkejša. Zgornja meja za OC je 16 točk. Prelicitiranja našega OC ne priporočam, posebno ne majorskega z minorskim. Če ni fita ostanimo čim niže. Če pa to storimo, je to s singlom/šikenom v OC barvi in 6+ barvo ali 5+ zelo kvalitetno. Govor po OC nasprotnika je s 5+ barvo.

Odgovori na OC so po moje pogojeni z govorom desnega nasprotnika. Če ta govori in imamo fit 3+ s partnerjem, skladno tekmovalni licitaciji, podpiramo partnerja do višine po LOTT. Morda v 1. m. še do LOTT +1.

Ko desni nasprotnik ne licitira, je naš govor prostovoljen. Ker uporaba prostovoljnega govora v našem sistemu vedno pomeni nekaj več, temu sledimo tudi tukaj. Izhajamo iz limita za OC 16. Torej je ob tem teoretično možna manša, le če imamo 9 T. Naš prostovoljni izraz podpore pomeni, da imamo 9/10 in je ponudba za napoved manše s partnerjevim max..  Brez izgledov za manšo, kljub fitu, ne podpiramo. Uporabimo odloženo podporo, da podpremo po potrebi, glede na nadaljnje napovedi nasprotnikov. Cilj je, da ob nizki meji za vmešavanje, ne pridemo po nepotrebnem previsoko, posebno v drugi manši.

Vmešavamo se lahko tudi z BA, pod pogoji za BA otvoritev. Odgovori so kot na BA otvoritev. BA vmešavanje obljublja zadržek ali več v barvi nasprotnikov.

Naslednja možnost, da se vmešamo na otvoritev nasprotnikov je informativna kontra /take out db/. Z močjo do 16, smo za uporabo kontre kratki v kontrirani barvi. Najnižja meja je 11 točk s šikenom, singlom v kontrirani barvi. S številom kart v nasprotnikovi barvi, se meja dviga, s 4 kartami ne kontriramo. Odgovor je obvezen, z 0-8 govorimo najdaljšo barvo na najnižjem nivoju, a če se nasprotniki vmešajo se nivo dviga. Z 9+ govorimo v skoku, z 12+ zaključimo manšo ali cuebidiramo.

Z listi z 17+ najprej kontriramo, nato povemo svojo barvo. Če po tem še cuebidiramo imamo 19+. Kontra in nato BA je 18+.

Kontra na BA otvoritev je s pogoji za BA otvoritev z dobro barvo za atako. Partner ni obvezan govoriti, če nima pogojev.

Za vmešavanje uporabimo tudi  konvencije za dvobarvne OC. Michaels cuebid pokažemo z direktnim cuebidom nasprotnikove barve. Ta podan na minorko nasprotnikov jamči dosledno 5+5 v obeh majorkah. Dan na majorko pa drugo 5 k. M in eno nedefinirano minorko, katero zvemo preko vprašanja 2BA. Moč nekako kot za vmešavanje, navzgor ni omejitve. Za odgovore upoštevajmo moč in LOTT.

Točke naj bodo v dolgih barvah, v stranskih barvah so slabost za uporabo konvencije. Gostota srednjih kart je boniteta. Bolj agresivno  v prvi napram drugi in obratno previdnejši, ko smo mi v drugi. Razlika v moči barv je slabost. Z močnim ª in slabim © raje OC.

Na MC, ki kaže majorke 5+5 odgovarjamo močnejšo,  6+5 daljšo. Govorimo na nivoju, ki ga dopušča moč in LOTT. Z slabim listom na najnižjem nivoju. S 5+ k. podporo napove manšo v M.  S 4 skoči na 3, kar pa ni ponudba. Manšo napovemo v skoku. Možno igrati 2BA kot vprašanje po moči.

S 5 M + 5 m s fitom v M enako. Brez fita v M pa lahko izvemo partnerjevo minorko preko vprašanja v BA in nato pasiramo ali nadaljujemo. Možen je dogovor, da napovemo 3§, ki ga partner pasira ali popravi na karo. Vprašanje v BA pa se lahko po dogovoru uporabi kot ponudbena varianta.

Vendar je bolje klasična uporaba vprašanja v BA in napoved nove barve kot NF napoved 6+ barve. Napoved 3BA je za igrati. Cuebid nasprotnikove barve je GF ali celo slam ambicija.

Cohen ga uporablja na vseh možnih pozicijah tore tudi s pasirano roko, na balancig poziciji, tudi po pasu partnerja, ali ko nasprotniki podpirajo svojo barvo.

Po kontri na MC licitiramo kot bi sicer. Pass pa je s slabim listo in signal partnerju, da napove svojo dolgo minorko.

Če  na Michaelsa sledi OC nasprotnikov, običajno pasiramo, posebno, če ni dobrega fita. Če nimaš kaj povedati in nisi obvezan govoriti, raje molči,  za  razliko od situacije, ko po pass napovedi nasprotnikov moraš govoriti. Če pa je konvencija kontrirana ali OC in želiš kaj povedati partnerju,  povej vedno daljšo od obeh, pri enako dolgih vedno nižjo, ne glede na moč v teh barvah. Važno je prevrednotiti karto in dobro  izračunati skupne točke v roki.

Medtem, ko so skupne točke pomembne v licitaciji,  to ne drži v  prelicitiranju obeh strani, posebno, če imata obe strani fit. V takem primeru je posest visokih honerjev v parterjevih barvah dosti pomembnejša od skupnih točk.

Še ena FG: samo nebo je meja, če imaš s partnerjem super adutni fit. Imeti prave karte v pravi barvi je pomembneje kot imeti kup visokih kart.

Če imaš izglede za napoved igre, tudi s partnerjevim minimum, ne uporabi ponudbene licitacije, enostavno napovej igro.

 

 Kako agresivno uporabljati konvencijo v tekmovalni licitaciji je bolj  stvar presoje, kot česar koli drugega.

Več kot imaš kart v partnerjevi dolgi barvi, boljšo roko imaš. Vsaka visoka karta v partnerjevi dolgi barvi je dragocena. Asi v partnerjevi stranski barvi so dobre karte, a še zdaleč ne tako, kot v njegovi dolgi barvi. K ali Q, ali J v partnerjevi kratki barvi, so dostikrat brez veljave.

 2 BA overcall na barvne in 1BA otvoritve je  konvencija Unusual 2NT !  Un2NT 10+

Z uporabo konvencije Un2NT pokažemo dvobarvni list 5+5 ali daljši, v dveh najniže rangiranih barvah za otvorjeno. Konvencijo uporabljamo s slabim listom, običajno izpod otvoritve. Lahko jo pa uporabimo z listom s 17+ točkami, z namenom da s poznejšo licitacijo pokažemo še moč. Zgornje točkovne meje ni. Dosledno s 5+5 /NE z 5+4 ali 6+4/

ZA ODLOČITEV O UPORABI CENIMO:

Točke naj bodo skoncentrirane v obeh dolgih barvah.

S točkami v kratkih barvah najdi drugačno licitacijo.

V drugi manši bodi manj agresiven v uporabi konvencije, posebno

   2 : 1,   2:2.

Če so v drugi manši nasprotniki, smo lahko bolj agresivni, posebno 1:2

.  Gostoto /10,9,8/ v dolgih barvah.

.  Razlika v kvaliteti obeh dolgih barv vpliva neg. na odločitev  o uporabi.

Z dobro višje rangirano barvo je  izbor OC, če je obratno pa Un2NT.

 

 

ODGOVORI NA UNUSUAL 2 NT SO:

Izbor boljše od obeh ponujenih barv.

.  Licitiraj daljšo od partn. barv, če sta obe enako dolgi raje niže rangirano

.  Licitacija ene od ponujenih barv v skoku je ponudba.

.  Cue bid otvoriteljeve barve je GF ali celo poizkus slama.

Napoved nove barve je NF.

3 BA je za igrati.

4 BA je BW

Če je bil Un2NT kontriran, je običajno dobro, da licitiramo, kot bi sicer, če ne bi bilo kontre. Glavno odstopanje od tega načela je z slabim listom in enako dolžino v obeh partnerjevih barvah – tedaj pass. Takšen pass zahteva od partnerja, da napove daljšo in močnejšo od svojih barv.

Če je na Un2NT sledil OC nasprotnikov, običajno pasiramo, posebno če ni dobrega fita. Če nimaš kaj povedati in nisi obvezan govoriti, raje molči  –  za  razliko od situacije,  ko po pass napovedi nasprotnikov, moraš govoriti.

Če pa je konvencija kontrirana ali OC in želiš kaj povedati partnerju, povej vedno DALJŠO od obeh, pri ENAKO DOLGIH VEDNO NIŽJO, ne glede  na moč v teh barvah. Važno je prevrednotiti karto in dobro  izračunati skupne točke v roki.

Medtem ko so skupne točke pomembne v licitaciji, to ne drži v  prelicitiranju obeh strani, posebno, če imata obe strani fit. V takem  primeru je posest visokih honerjev v partnerjevih barvah dosti pomembnejša od skupnih točk

Če imaš izglede za napoved igre, tudi s partnerjevim minimumom, ne  uporabi ponudbene licitacije, enostavno napovej igro. Kako agresivno uporabljati konvencijo v tekmovalni licitaciji, je bolj stvar presoje, kot česar koli drugega.

Več kot imaš kart v partnerjevi dolgi barvi, boljšo roko imaš. Vsaka visoka karta v partnerjevi dolgi barvi je dragocena. Asi v partnerjevi stranski barvi so dobre karte, a še zdaleč ne tako kot v njegovi dolgi barvi. K ali Q ali J v partnerjevi kratki barvi, so dostikrat  brez veljave

Cappeletti! /Hamilton/ capp 11+                                              ALERT

Naravna vmešavanja po nasprotnikovi otvoritvi 1BA pogosto ne zadoščajo za kvalitetne intervencije. Kvalitetne konvencije bolje opišejo  strukturo lista. Imamo Fredijev klubski Landi, a sam sem se odločil za Cappeletti.

Po Capp je  KONTRA! kazensko naravnana in kaže enako moč, kot jo ima nasprotnik, ki je odpiral 1 BA. Dosti igralcev igra na to kontro system on – kot da je partner odpiral BA.

. Odgovori:

Pass brez primerne moči in dolge barve, torej z balanciranim listom, 0-7

2♣♦♥♠  kaže slabo moč s 5+ barvo.

Uporaba Staymana, Jacoby trf,  4- way trf, če  list dopušča   

CAPP NAPOVED 2 ! pomeni  eno nedefinirano dolgo barvo 6+/5 k. solidna/. Skušajmo upoštevati priporočila za OC na nivoju 2, ki bi naj bil s 6 kartno barvo in 3 od 5 honerjev.

Torej je minimum minimuma v prvi manši 5 kartna barva s 3 od 5, z dvema top honerjema, ob dobri honerski moči lista.

partner mora licitirati rele 2 ♦!, da lahko partner napove svojo dolgo   barvo  ali  pasira, če je njegova barva ♦.  

pass je možen le s 6 kartnim dobrim ♣.

2 ♥♠  pomeni dobro 5+ M.

2 BA pomeni uravnotežen list z 11-13.

NAPOVED 2♦ pomeni obe majorki 5+5/4/   Odgovori:

Pass s slabo M podporo in 6+ v ♦.

2 ♥♠ pomeni minimalen odgovor, izbor boljše M,  NF.

3 ♣! slaba M podpora z 6+ ♣.

2 NT!  obe m – Unusual 5+5.

3 ♥♠  ponudba.

NAPOVED 2♥  pomeni 5 ♥ in eno nedefinirano 5 /4/ kartno minorko.  Odgovori:

Pass — soglasje za igro 2♥.

.  3♥  ponudba.

2 BA! je vprašanje po partnerjevi m – NF ponudba, če po partnerjevi  m  napovemo ♥     

 

 

NAPOVED 2♠! pomeni 5♠ in eno nedefinirano 5 kartno m.       Odgovori:  Kot pri  2♥

NAPOVED 2BA! je 5+5 v m.    Odgovori:

3♣♦ izbrana minorka za igro.

3♥♠  lastna dobra M in 11+ HT / posebno proti slabemu BA/ NF.

.  Pass ali 3BA s 11+ HT in dobrimi zadržki v obeh M.

Gornji odgovori veljajo, če drugi nasprotnik ne licitira. Če pa kontrira 2♣, naša rekontra pomeni 7+ HT in podpora za vse barve in ponudba partnerju, da napove 3 v svoji barvi.

Partnerji se lahko dogovore, da na balancing poziciji uporabimo capp s 4 v M in 5 v m. Capp se lahko uporabija tudi na otvoritve 2/3 BA, vključno z gambling  3BA.

Kakšna posebna moč za uporabo capp ni določena, gre bolj za vzetkovno orientacijo. Kadar koli se vmešaš na nasprotnikov 1BA vneseš zmedo in otežiš licitacijo. Lažje se je seveda vmešati, če smo v prvi manši, nasprotniki pa v drugi. Ali če imamo dolgo 6/7 kartno lepo barvo za igro, niti ni nujno da z dosti honerskimi točkami. Uporaben z listi tipa Michaels, Un2NT. Nekateri ga uporabljajo celo s 4 kartnimi barvami. Neverjetno koliko licitacijske zmede lahko to povzroči. Previdneje na poz. ko je otvoritelj za nami.

Zelo pomembno je poznati postopke na 4. sedežu, to je na balancing poziciji. Imenujemo jo tudi protection, da zaščitimo partnerja, ki na 2. poziciji morda ni mogel licitirati. Nastane, ko po otvoritvi nasprotnika, naš in nasprotnikov partner nista licitirala. Statistika kaže, da je v povprečju tedaj na naši liniji 22, 23 točk in je potrebno reagirati po posebnih načelih. Pravim ji pozicija popustov. Materija je podana bolj špartansko. ALERTIRAMO VSE NAPOVEDI.

Velja splošno načelo, da si izposodimo kralja  /torej 3 točke/  pri partnerju, ki evidentno ima določeno moč, in z to skupno močjo odpiramo na 4. poziciji. Če imamo vsaj 8 točk, je naša dolžnost, da zaščitimo partnerja in oživimo licitacijo. Barvna vmešavanja so sedaj pod blažjimi pogoji, kontre že z 8,9 točkami, 1BA 11-14. Kontra in nato 1BA je 15-17, 2BA pa 18-19.

1BA jamči uravnotežen list, z vsak 1/2 zadržka v nasprotnikovi barvi. Po njem lahko po dogovoru uporabimo Staymana in Jac. Transferje.

Pasiralo le redko, ko ocenimo, da v 1. manši verjetno nimamo igre, ali da bi nasprotnikovi padci v 2. manši, dali za nas dober rezultat.

Partner na našo napoved licitira, do višine svojega lista, ki ga računa na naših ocenjenih 9 točk. Če že ne napovemo manše, vsaj izvajamo nam ustrezno igro, primerno točkam.  Naša kontra pa tudi omogoča, da partner z nasprotnikovo barvo kazensko pasira. Torej kup taktičnih odločitev v tej situaciji.

Negative free bid    NEGATIVNI PROSTOVOLJNI GOVOR          ALERT

Mariborski pristop je izbor te konvencije za govor po nasprotnikovem vmešavanju na partnerjevo otvoritev. Je novejšega izvora in nadomešča klasični pristop, ko je napoved nove barve najmanj z 10+ oz. na nivoju 2 z 11+ in je forcing licitacija. Pri nas je poudarek na močni 5+ barvi in vsaj 8+ t.

Prostovoljni govor  /free bid/ je pomemben element licitacije. Ni konvencija ampak razumevanje partnerskih napovedi. Govorimo torej, ko nas nič ne sili v to. Pove nekaj več, kot smo povedali s prvim govorom ali nekaj česar še nismo povedali. Torej, ko imamo otvoritev in se je po partnerjevem govoru vmešal nasprotnik, z listom do 15 HT brez posebnosti,  ne licitiramo. Partner bo tako vedel, da imamo minimalno otvoritev. Če pa govorimo bo vedel, da imamo 16+ ali kakšne distribucijske posebnost in vsaj 15 HT.

Če pa v takšni situaciji otvoritelj napove 1 BA je to prostovoljni govor in obljublja zadržek in vsaj +15 HT.

V vseh situacijah prostovoljni govor obeh partnerjev pomeni dodatno moč. Npr. na informativno kontro je partner dolžan govoriti  z 0-8 na najnižjem nivoju. Po govoru desnega nasprotnika te obveze ni več. Če sedaj pove svojo barvo je to prostovoljni govor in pomeni 5-9 HT. V skoku pa 10-11.

Kako po nasprotnikovi 2 otvoritvi?

Skušal sem to materijo najti  na spletu, a ni bilo uspeha. Pa bom skušal podati svoja razmišljanja.

Nasprotniki imajo ob tej otvoritvi, skoraj vedno,  pogoje za napoved manše in je malo verjetno, da bo naš OC, uporabljen v prvi manši, ostal kontriran. Da o situaciji, ko lahko upajo na slam, ne govorimo. Saj bi nas nasprotniki, za doseganje boljšega zapisa od njihove manše, morali vreči 3x v prvi proti prvi in 4x v naši prvi, proti njihovi drugi manši.

Informacija pridobljena z našo intervencijo, pa nam bo morda pomagala, v protiigri, priti do dodatnega vzetka. Zato se moramo zavedati, da so naše točke v daljši barvi, za otvoriteljem, dokaj varne in bi jih bilo dobro izkoristiti za informacijo partnerju. Obenem se nam bo morda posrečilo malce zmesti responderja pri njegovih odgovorih. Torej bodimo malo pogumnejši, ko imamo kaj uporabnega za otvoriteljem in smo v prvi manši, posebno pa še, ko so nasprotniki v drugi.

S 4+ križi z vsaj KQ in še kakšno figuro v stranski barvi, ali s 5+ kvalitetnimi križi kar kontrirajmo. Vmešati se z 5+ kvalitetno barvo, še lepše pa s 6 kartno, bo verjetno tudi koristilo. Uporaba Un2NT z močjo v karah in srcih, bo v prvi proti drugi, še tudi verjetno sprejemljiva napoved.

Razmislimo o tem pristopu, testirajmo ga in če se bo obnesel, ga uporabljajmo.

Obramba na nasprotnikov weak two

S KONTRO  Pogoji:

Kratki v weak barvi in 12+   ali vsaj 11 pri 4 4 4 1

Ob minimumu 12-14 s vsaj 4 4 3 v ostalih barvah. Druga 4 k. majorka ali vsaj dobra 3 k.

S 15+ lahko tudi s 5 4 2 2

Na 4. sedežu agresivno z 10+

Odgovori:

Ne vrednoti polno točk v weak barvi, dodaj točke za kratkočo in distribucijo.

Z 0-8 odgovor na najnižjem nivoju, z 9-10 v skoku in manšo v drugi majorki z 11+.

Brez primerne barve in zadržkom v weak barvi 2BA z 10-12 in 3BA z 13+.

Z VMEŠAVANJEM S BARVO

Izhodišče, da ima partner vsaj 8-9 HT

Močna 5+, sicer 6+ barva 

Vsaj 11+ max. 14 HT, s 15+ in napovedljivo barvo preko kontre ali OC v skoku.

Odgovori:

Nadaljujemo z licitacijo in podpremo z 10+ in 12+ zaključimo manšo.

Z 10 in zadržki nadaljujemo v BA.. Napoved nove barve je 15 + in forcing.

Moj predlog 3§ /Alert/ z 17+ kot GF za ostale barve.

VMEŠAVANE Z 2BA = 16-19 z zadržkom

Odgovori: z  +7, 8+ napovemo manšo. Uporaba Staymana , transferjev za M.

Govor s pasirano roko.

Sem pristaš tega, da s pasirano roko skušam povedati moč. Tako skušam z napovedjo v skoku  2BA povedati moč tik pod otvoritvijo, v barvi pa enako s 5+ barvo. Govor 2BA ne izključuje 4 k. M, ki jo zvemo preko napovedi 3§. Napoved na najnižjem nivoju je torej 6-9/10.

Markacije

V veliko  pomoč pri igri v obrambi so signali, ki jih dajemo na atako ali med samo igro. Veliko igralcev uporablja enostavno markacijo, da visoka priložena karta na atako pomeni da ustreza, z nizko pa odklanjajo. Prvi odmet višje karte je DA in nižje je NE.

Imamo svojo klubsko markacijo v odmetu, ko parni odmet pomeni rdeče barve in neparni črne. Visoka odmetana karta za višjo in nižja za niže rangirano v okviru barve.

Sam učim enostavne, a koristne markacije. Priložena najnižja karta pomeni, da nam ataka ustreza /UDCA/. Zakaj za markacijo uporabiti višjo karto, ki je v končnici lahko vzetek. Prvi odmet pomeni, da nimamo interesa v odmetani barvi. Nižja odmetana pomeni interes v nižji od ostalih barv, viša pa v višji. /Laventhal/

Sam prisegam na odd-even  o/e, ko na atako priložena neparna kaže interes. Parna je odklanjanje, nizka interes za nižjo in višja za višjo od ostalih barv. Prav tako v odmetu. Odmet neparne karte je interes, parne pa odklanjanje te barve Zopet visoka za interes v višji in nižja za interes v nižji barvi. Tudi, ko nimamo prave karte za markacijo, lahko podamo vsaj pomožno markacijo.

Tudi sledenje adutni barvi nam lahko služi za markacije. Najprej odigrana nižja je za nizko stransko barvo, višja pa za višjo. Sledenje v odigrani barvi pa lahko služi za prikaz dolžine v igrani barvi. Visoka-nizka za parno in nizka-visoka za neparno število kart.

Tudi ataka lahko služi za markacijo. Napad K in nato A pomeni dubl z željo rezanja tretjega hoda te barve.

Atake

Izbor karte za atako je zelo pomemben. Včasih že odloči izid igre. Gradiva na to temo je ogromno, tudi z dokaj različnimi pogledi. Predvsem pa so si vsi enotni, da moramo za odločitev spremljati licitacijo, ki ima velik vpliv na izbor atake. Po poteku licitacije vemo, katere barve ni dobro atakirati. Torej je izbor med ostalimi.

Torej prvi zbor je barva za atako in šele nato kaj iz določene barve. Za to obstajajo nasveti, kaj iz različnih sekvenc atakiramo standardno. Najbolj razširjeno je 2. in 4. najvišja na BA in 3. in 5. na barvni kontrakt. A od AK. V KBM je razširjen pristop BOSTON, torej malo iz barve s figuro in višjo iz barve brez figur. Pravilo 11 ni v standardnem naboru atak našega kluba. MUD /Middle Up Down/ srednja od 3 malih kart in nato višja kaže posest r kart brez figure.

Samo včasih sestava kart v določeni barvi narekuje atako, Npr. gornja iz sekvence 3 vezanih kart. Ali ataka singla na barvni kontrakt. Po govoru partnerja je napad v njegovi barvi obveza. Če je ne atakiramo, pomeni, da imamo boljši izbor.

Licitacija BA brez iskanja fita v M pri nasprotnikih, često pomeni, da je ataka v M dobra odločitev.  Barva, ki je nasprotniki niso omenjali, je verjetno dober izbor. Če atakiramo barvo, ki so jo licitirali nasprotniki, je to nepotrjena barva levega nasprotnika. Ko so nasprotniki do BA prišli brez omenjanja barv, nekateri kontrirajo z dolgo barvo, kot zapoved partnerju, da atakira svojo najkrajšo barvo.

Aktivna ali pasivna ataka? Vsekakor bolj konvencionalno pri MP obračunu in agresivneje pri IMP.

Atake izpod asa so slabe, na barvni kontrakt so prepovedane. Prav tako, posebno na BA pa od A Q. Atake iz lomljenih sekvenc in tovrstne konvencije so po mojih izkušnjah slabe in se raje odločim za izbor v drugi barvi. Če že potem pa uporabim Coded 10 in 9. Druga najvišja iz aktivne barve na BA mi je dober izbor.

Načelo ne prodajaj po nepotrebnem vzetka iz svoje roke, mi je priljubljeno načelo. Od KQx na BA nikoli ne atakiram K kot nekateri, pa tudi na barvno igro to storim zelo redko, ker kazanje figur brez prave sekvence, zame ni dobra ataka.

Po govoru barve partnerja in BA nasprotnika s kontro povemo partnerju, da imamo visoko figuro A, K ali celo Q v njegovi barvi, ki jo lahko atakira.

Kontra na nasprotnikov BA pomeni, da imam solidno prvolicitirano barvo z mize, ki verjetno ob ataki te barve prinaša padec.

Ko imamo dolgo barvo AKxxx, napademo z malo karto, če nimamo sigurnega vhoda do svoje dolge barve. Tudi pri izvajanju igre s tako barvo dam takoj vzetek, da morda napravim vse ostale.

Za konec še ena Fredijeva rešitev – Direktna otvoritev 4BA

Fredi je v svoji varianti standarda uporabljal to vprašanje po asih.

Uporabimo jo pri otvarjanju z ekstreminimi močnimi dvobarvnimi listi z enim singlom in šikenom v eni barvi in asoma v naših dolgih barvah. Zanima nas točno določeni as, ker nam as v naši šiken barvi nič ne pomeni. Ko imamo distribucijsko karto imajo takšne karte verjetno tudi nasprotniki. Da preprečimo njihove baražne otvoritve, je otvoritev 4BA dobra izbira. Običajno imamo moč 10,5 vzetka, torej 2-3 luzerje.

Klasični odgovor brez asa je 5§, 5¨©ª pa pomeni asa v tej barvi ter 5BA asa v §. Še boljša rešitev pa so transfer odgovori: 5§=brez asa, 5¨=§A, 5©=¨A, 5ª=©A in 5BA=§A. Ta varianta omogoča pri

You open 4NT with x  void  AKQJ10xxx KQJ10   and partner holds Axxx xxxx xx Axx

vprašanje po drugem, točno določenem asu.

Po odgovoru 5¨=§A je vprašanje  po pik asu s 5ª. Torej vprašanje po točno določenem asu. Odgovor 5BA pomeni imam še drugega asa in 6§ pa = nimam ga. Torej ta varianta omogoča, ko dobimo neustrezen odgovor, da vprašamo še po drugem asu. Povzeto po M. Lawrencu.

Fredi je uporabljal še konvencijo CRO_Colour, Rang, Odd. Odgovor 6§ torej zagotavlja 2 asa enake barve, 6¨ enakega ranga in 6© pa 2 asa različnih barv in rangov. Kontrakt vedno zaključi otvoritelj.

HOP pozabil sem omeniti SPLINTER 

Podajam varianto, ki sem jo dodelal Dec. 2022.

Splinter konvencija – modificirana

Z njo po partnerjevi otvoritvi pokažemo lastno otvoritev /najmanj 12+/ in super fit z 9 aduti na partnerski liniji. Z eno samo licitacijo pokažemo super fit v partnerjevi barvi, limitirano moč in kratko stransko barvo. Uporabna je v dosti situacijah, Bistvo je, da vsak skok v novi barvi, višje kot je potrebno za naravno napoved, je splinter v napovedani barvi.

Izrazimo jo z dvojnim skokom v novi stranski barvi, v kateri imamo singl ali šiken. Je zelo uporabna konvencija, potrebna za efektno  izrabo listov s tako razdelitvijo. Priporočljivo je, da je singl karta vrednosti od 2 do 10. Lahko tudi s singl figuro, a je z singl damo vreden le 1 točko, z singl dečkom pa 2. Nekateri zagovarjajo pristop, da so singli z J ali Q vredni le kot vrednost figure.   Karta s A ali K v kratki barvi ni primerna za uporabo in je treba najti drugačen pristop za opis lista. Singl  K je za splinter še slabša izbira kot singl A.

Torej računamo: šiken 5 /nekateri samo 4/ in singl 3 distribucijske točke.

Zasledil sem, da nekateri računajo dummy points in extra points, ko za 4 in 5 aduta dodajo po eno točko. Zame je to dupliranje, ker smo to računali že pri dummy poits, ko smo uporabili 5/4/ – 3 – 1, ko imamo 9+ fit.

Uporaba direktno na partnerjevo otvoritev v Majorki:

Ko imamo po partnerjevi otvoritvi v M 12+ HT in 4 kartno podporo s singlom/šikenom  v stranski barvi, izrazimo to z napovedjo kratke barve v dvojnem skoku. Npr. 1© – 3ª, 4§ ali 4¨. Dejansko zadošča 10 HT + najmanj 3 dT = 13 HdT. Zakaj klasični pristop predvideva 12 mi ni jasno. Morda da ne bi mešali s Bergen napovedmi, ki pa so licitacije brez singla/šikena v stranski barvi.

Nekateri postavljajo okvire za uporabo na 13-16 HdT, torej grade na dummy points distribucijskih točkah. Vsekakor pa je to karta, ki na parterjevo minimalno moč ne daje upanja za slam, ampak le za manšo. Responder lahko uporabi splinter tudi po OC desnega nasprotnika. Dvojni skok se računa na responderjev govor.

Uporaba direktno na partnerjevo otvoritev v minorki:

Smiselno je uporaba enaka, če imamo super fit, kar je redko in nimamo druge pametne licitacije. Rabimo 5+ fit v § in 4+ v ¨. Raje se usmerimo, da je splinter licitacija s fitom v M.

Torej se konvencija dopolnjuje z Jacoby 2BA, s katero ob 4 kartni podpori z otvoritvijo, singl ali šiken lahko opiše otvoritelj, pri splinterju pa responder.

Torej če imamo po  1 v M otvoritelja lastno otvoritev in 4+ podporo lahko to storimo tudi preko Jac 2BA, a to je smiselno le,  ko imamo singl A ali K, kar za splinter ni dobro. Ali ko je karta premočna za Splinter in je velika verjetnost za slam.

Podpora je lahko samo 3 kartna, če je partner pokazal, da ima 6 kartno M. Npr.  1© – 1ª – 2© in sedaj je 4§¨ SPLINTER s singl/šiken v §¨z 12+ in 3 kartno podporo v ©.

Po mojem je možna nadgradnja te konvencije z uporabo Woidwooda s karto s 16+, tedaj je 5 §¨ ŠIKEN in 4§¨ SPLINTER  in SINGL. Posebno uporabno, ko je šiken v barvi pod adutno. Nekateri  igrajo splinter samo z singlom. Dogovor!

Možen je tudi dogovor, da je po spliner napovedi, licitacija naslednje barve vprašanje, če je napoved singl ali šiken.

Uporaba je možna tudi tekom licitacije po najdenem fitu na prvi govor responderja.

Variante odgovorov s 4 kartno podporo. Po otvoritvi v m vedno iščemo fit v M.

Npr. 1§(¨)- 1©(ª)- 2©(ª) = 12- 15 HDT in 4 kartna podpora v M

                             3©(ª) = 16+            in 4 kartna podpora v M

                             2¨      = 16+ REVER in 4+ v kari

 

                             4¨     = SPLINTER 19+ singl/šiken¨ +4 karte v SRCU

Če splinter uporabi otvoritelj, bi naj imel vsaj 19 HDT, ker ima responder lahko samo 6 HT.

Razen tega moramo, ko smo fit našli po prvem govoru responderja računati, da to ni super fit ampak 4 + 4. Zato moramo biti previdni in dummy points računati za 8 kartni fit.

Šiken sedaj računamo 3 dT in singl 2 dT, singl QJ pa obravnavamo kot vrednost figur ali singla.

Možna uporaba tudi ob 1§ – 1¨ – 1©(ª), ko ima responder 4 ©(ª) ,vendar je za razmisliti o smislu uporabe. Otvoritelj se je omejil na 12-15 in če ima responder 13-14 HdT, je morda bolje zaključiti manšo v M. Z 15-16 pa bi bil splinter  boljša izbira.

Pri fitu 5 + 3 upoštevamo dodatke za kratko barvo pri responderju. Ko pa imamo fit 4 +4, je najpogostejša razdelitev ostalih kart 3 + 2  s 67,8%. Torej je velika možnost rezanja tudi pri otvoritelju in lahko tudi pri njem računamo kakšno točko za kratko barvo.

Odgovori na splinter:

Ko dobimo informacijo o fitu, moči in kratki barvi, dobljene podatke apliciramo na naš list in ugotovimo ali obogatijo naš list z možnostjo napovedi slama. Če tega ni, enostavno napovemo 4 v M. Ob možnosti za slam lahko uporabimo dogovorjeni BW ali RKCB. Vendar je bolje uporabiti cue bid prvih kontrol /A ali šiken/ po vrsti.

Idealna je informacija, ko imamo v splinter barvi partnerja Axx.

Splinter v barvi naspotnikov:

Ko se po partnerjevi barvi npr. 1© – 2¨ NASPROTNIK – je naša napoved 3¨ Cue bid in GF. Napoved 4¨ pa je lahko po dogovoru partnerjev SPLINTER napoved singla v kari ob ostalih pogojih za uporabo te kon

Sistem torej nudi širok izbor konvencij in dokaj izdelana razmerja dogovorov, ki večini igralcev zadošča za solidno tekmovalno kariero. Če ga enako dobro poznata oba partnerja in mu sledita, bosta dobra igralca. Vendar priporočam, da v zrelih igralskih letih presedlata na 2/1, ki je nadgradnja Sayc. Imata pa dober temelj na osnovi našega sistema in bosta zlahka osvojila tudi 2/1.

Edo Čadež. BKM

Avgust 2022

Rev. 2/2023